France’s Hendaye Casino มีเจ้าของใหม่ หลังได้รับการสนับสนุนจาก TH Finance

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและความกังวลด้านการเงินของ TH ของนักธุรกิจท้องถิ่น Thierry Hirigoyen ได้ตกลงที่จะขายสถานที่จัดงานคาสิโน Hendaye ที่เรียบง่ายให้กับองค์กรของผู้ประกอบการ Patrick Delahaye และ Benjamin Frischer ตามรายงานจาก G3Newswire บริษัท ร่วมทุนที่เรียบง่ายของ L'Aventure ทั้งคู่ได้รับการตั้งค่าให้เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองตากอากาศริมทะเลของ Hendaye ก่อนที่จะเริ่มการปรับปรุงใหม่เพื่อดูขนาดของพื้นเกมในที่สุด เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เป็น 3,767...